زیرنویس 31-06-93

93-06-31

دانلود عکسها

این تصویر هم تقدیم میکنیم به اون شخص ناآگاه و شاید بی سوادی که ادعا میکنه این فیلم با زیرنویس کار شده: لازم به توضیحه (البته برای امثال اون شخص) که این فیلم در حد تریلر و بعد کیفیت پرده ای منتشر شده و هنوز هیچ زیرنویس معتبری ریلیز نشده که بشه ترجمش کرد

hercules

7545    Begin Again (2013)
7546    Contract Killers (2014)
7547    Deliverance Creek (2014)
7548    Find Me (2014)
7549    Frank (2014)
7550    Honeymoon (2014)
7551    Latitudes (2014)
7552    Lost Time (2014)
7553    Million Dollar Arm (2014)
7554    Plastic (2014)
7555    Space Station 76 (2014)
7556    The Giver (2014)
7557    The Silent Mountain (2014)
7433    Transformers Age of Extinction (2014) کیفیت عالی

7526    Chef (2014) —–9
7528    Dead Within (2014) —–9
7294    Edge of Tomorrow (2014) —–9
7296    Girl on a Bicycle (2013) —–9
7531    God’s Pocket (2014) —–9
7513    The Fault in Our Stars (2014) —–9
7542    Third Person (2013) —–9
7544    Words and Pictures (2013) —–9
7266    X-Men Days of Future Past (2014) —–9