Monthly Archives شهریور ۱۳۹۲

شایعه

گویا یک سری شایعه برای ما به وجود آوردن که مبنی بر منهدم شدن ما بوده که کذبی بیش نیست ، البته همیشه ...

ادامه مطلب

زیرنویس فارسی 17-6-92

باز هم افتخاری دیگر برای گروه ونوس دی وی دی :

پس از مفتضحاتی که در...

ادامه مطلب