خبرنامه


دوستانیکه اقدام به خرید زیرنویس میکنند، میتوانند به ازای خرید هر زیرنویس، ...

ادامه مطلب
95-11-30 shakhes site

زیرنویس فارسی 30-11-95

 

 

 

95-11-30

11091    Shut In (2016) کیفیت عالی
11474    Abandoned (2015)
11475   ...

ادامه مطلب
95-11-23 shakhes site

زیرنویس فارسی 23-11-95

 

 

 

95-11-23

11136    Underworld: Blood Wars (2016) کیفیت عالی
11456    All I Need (...

ادامه مطلب
95-11-19 shakhes site

زیرنویس فارسی 19-11-95

 

 

 

95-11-19

11257    Passengers (2016)  کیفیت خوب
11422    American Violence (2017)...

ادامه مطلب
95-11-12 shakhes site

زیرنویس فارسی 12-11-95

 

 

 

95-11-12

11109    Allied (2016) کیفیت خوب
11394    A Monster Calls (2016)
11395...

ادامه مطلب
95-11-09 shakhes site

زیرنویس فارسی 09-11-95

 

 

 

95-11-09

11358    About Ray (2015)
11359    Cave (2016)
11360    Doctor Strange (2016)...

ادامه مطلب
95-11-03 shakhes site

زیرنویس فارسی

 

 

 

95-11-03

11324    100 Streets (2016)
11325    24 (2016)
11326    A Street Cat Named Bob...

ادامه مطلب
95-10-27 shakhess site

زیرنویس فارسی 27-10-95

 

 

 

95-10-27

11297    48 Hours to Live (Wild for the Night) (2016)
11240    Arrival (2016) کی...

ادامه مطلب
95-10-21-shakhes-site

زیرنویس فارسی 21-10-95

 

 

 

95-10-21

11264    A Bit of Bad Luck (2014)
11265    A Dark Reflection (2015)
11266    A...

ادامه مطلب
95-10-14-shakhes-site

زیرنویس فارسی 14-10-95

 

 

 

95-10-14

11238    Amityville Exorcism (2017)
11239    Another (2014)
11240    Arrival ...

ادامه مطلب
95-10-11-shakhes-site

زیرنویس فارسی 11-10-95

 

 

 

95-10-11

11226    A Warrior’s Tail (Savva. Serdtse voina) (2015)
11227    After the Storm...

ادامه مطلب