خبرنامه


دوستانیکه اقدام به خرید زیرنویس میکنند، میتوانند به ازای خرید هر زیرنویس، ...

ادامه مطلب
95-03-05 shakhes

زیرنویس فارسی 05-03-95

 

 

 

95-03-05

یارب روا مدار که گدا معتبر شود…...

ادامه مطلب
95-03-01 Shakhes

زیرنویس فارسی 01-03-95

 

 

 

95-03-01

دوستان و همراهان گرامی با پوزش مجدد

از قدیم میگن اونی...

ادامه مطلب
95-02-28 shakhes

زیرنویس فارسی 28-02-95

 

 

 

95-02-28

ظرف یکساله گذشته دیگه بر هیچکس پوشیده نیست اون کسی که راجع به کثافتکاریاش همیشه ...

ادامه مطلب
95-02-24 shakhes

زیرنویس فارسی 24-02-95

 

 

 

95-02-24

9764    Captain America Civil War (2016) پرده ای عالی
9765    Demon (2...

ادامه مطلب
95-02-21 shakhes

زیرنویس فارسی 21-02-95

 

 

 

95-02-21

9747    Almost Mercy (2015)
9748    Bite (2015)
9749    Code of Honor (2016)...

ادامه مطلب
95-02-18 shakhes

زیرنویس فارسی 18-02-95

 

 

 

95-02-18

9724    10 Cloverfield Lane (2016)
9725    Babysitting (2014)
9522    Batman v...

ادامه مطلب
95-02-12

زیرنویس فارسی 12-02-95

 

 

 

95-02-12

9702    AfterDeath (2015)
9703    Creative Control (2015)
9704    Embrace of t...

ادامه مطلب
Triple-9

زیرنویس فارسی 08-02-95

 

 

 

95-02-08

9681    94 Feet (2016)
9682    Akasia  (Acacia – Die Wurzeln des Bosen) (2003)...

ادامه مطلب
risen

زیرنویس فارسی 04-02-95

 

 

 

95-02-04

دانلود عکسها

9646    13 Cameras (Slumlord) (2015)
9647    Allegiant (...

ادامه مطلب
I-Am-Wrath-2016

زیرنویس فارسی 28-01-95

 

 

 

95-01-28

دانلود عکسها

9611    Alaska (2015)
9612    Already Tomorrow in Hong K...

ادامه مطلب