خبرنامه


دوستانیکه اقدام به خرید زیرنویس میکنند، میتوانند به ازای خرید هر زیرنویس، ...

ادامه مطلب
96-01-04 shakhes site

زیرنویس فارسی 04-01-96

 

 

 

96-01-04

11444    Resident Evil: The Final Chapter (2016) کیفیت عالی
11175    Ro...

ادامه مطلب
95-12-23 shakhes site

زیرنویس فارسی 23-12-95

 

 

 

95-12-23

11630    Alp (2016)
11631    Apple of My Eye (2017)
11632    Bangkok 13 Muang ...

ادامه مطلب
95-12-20 shakhes site

زیرنویس فارسی 20-12-95

 

 

 

95-12-20

11561    Fifty Shades Darker (2017) کیفیت خوب
11241    Assassin’s Creed ...

ادامه مطلب
95-12-14 shakhes eite

زیرنویس فارسی 14-12-95

 

 

 

95-12-14

11555    Brothers of War (2015)
11556    Collateral Beauty (2016)
11557    Dar...

ادامه مطلب
95-12-07 shakhes site

زیرنویس فارسی 07-12-95

 

 

 

95-12-07

11241    Assassin’s Creed (2016) کیفیت خوب
11257    Passengers (2016)  ک...

ادامه مطلب
95-11-30 shakhes site

زیرنویس فارسی 30-11-95

 

 

 

95-11-30

11091    Shut In (2016) کیفیت عالی
11474    Abandoned (2015)
11475   ...

ادامه مطلب
95-11-23 shakhes site

زیرنویس فارسی 23-11-95

 

 

 

95-11-23

11136    Underworld: Blood Wars (2016) کیفیت عالی
11456    All I Need (...

ادامه مطلب
95-11-19 shakhes site

زیرنویس فارسی 19-11-95

 

 

 

95-11-19

11257    Passengers (2016)  کیفیت خوب
11422    American Violence (2017)...

ادامه مطلب
95-11-12 shakhes site

زیرنویس فارسی 12-11-95

 

 

 

95-11-12

11109    Allied (2016) کیفیت خوب
11394    A Monster Calls (2016)
11395...

ادامه مطلب
95-11-09 shakhes site

زیرنویس فارسی 09-11-95

 

 

 

95-11-09

11358    About Ray (2015)
11359    Cave (2016)
11360    Doctor Strange (2016)...

ادامه مطلب